Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2015

22:04

Closer (2004)
Reposted frompanimruk panimruk viaarancione arancione
21:58
2838 da24 500
Reposted frombillboard billboard viawhizzkid whizzkid
21:58
4438 eed0 500
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaiamophelia iamophelia
21:58
Mnie świat w ogóle nie interesuje (...). Jestem typem emocjonalnym, interesują mnie wzruszenia.
— beksiński
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaiamophelia iamophelia

June 21 2015

22:00
Nieraz gdy się rano zbudzę i pomyślę, że muszę do wieczora żyć, mam wrażenie, jakby to było znów od urodzenia do śmierci. Nie wiem, czy pan kiedyś coś takiego odczuwał, ale jakby coraz trudniej było przeżyć dzień. Nie, nie o to chodzi, że długi. Jakby to panu powiedzieć. No, tak jak dzisiaj. Dzień jak każdy, a całe życie.
— Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted fromblacksunshine blacksunshine viaBloodMoon BloodMoon
22:00
0648 91e8 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaBloodMoon BloodMoon
21:59

nomadicbelle:

“Stay hydrated, stay exfoliated, stay fit etc etc” girl, I can’t even stay awake

Reposted fromlifeless lifeless viawerterowska werterowska
21:54
1320 25c4 500
21:54
7933 ff5a 500
21:53
6050 3e2a 500
Reposted frompeper peper viawhereverimayroam whereverimayroam
14:02
14:01
3156 e2fd
Reposted fromlavendowy lavendowy viaautodestrukcja autodestrukcja
14:01
Ja lubię dziwaków. Raczej trudno zaufać komuś, kto na takim świecie umie zwyczajnie wyglądać i normalnie żyć.
— Haruki Murakami
13:37
0526 598a
Reposted fromLittleJack LittleJack viadontbemad dontbemad
13:36
9476 212a 500

June 19 2015

18:00
1100 6ebf
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaemciu emciu
17:58
I teraz patrzę na ciebie, a ty pytasz, czy nadal mnie obchodzisz, jakbym mógł przestać cię kochać.
— Cassandra Clare ‘Miasto szkła’
17:58
17:56
4406 f6a0
Reposted fromretaliate retaliate viaiansha iansha
17:55
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl